Archtours söker nya guider i Stockholm och Köpenhamn

Archtours söker nya guider till sitt växande team. Vi är speciellt intresserade av arkitekter bosatta i Stockholms och Köpenhamns regionen med lokalkännedom och intresse för arkitektur och samhällsplanering. Vi uppskattar språkkunskaper och god förmåga att uppträda och uttrycka sig i tal. Vårt nygrundade dotterbolag, Archtours Japan söker också japansktalande guider. Om du är intresserad ber vi dig skicka in en fritt formulerad ansökan till archtours@archtours.com före den 16 februari 2015.

För mera information vänligen kontakta VD, arkitekt Marianna Heikinheimo, tel. +358 (0)10 2350 560 eller
marianna.heikinheimo@archtours.com