Warszawa bygger och förnyas

Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäkis judiska museum lyser som en lykta i stadsbilden. I bakgrunden skymtar   Warszawas många skyskrapor. Bild Wojciech Krynski.

Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäkis judiska museum lyser som en lykta i stadsbilden. I bakgrunden skymtar Warszawas många skyskrapor. Bild: Wojciech Krynski.

Polens huvudstad Warszawa är en metropol med 1,7 miljoner invånare vars stadsbild återspeglar stadens och landets historia. I Warszawa området har det funnits bosättning sedan 900-talet men 80% av staden förstördes under andra världskriget. Efter kriget byggdes Warszawa upp på nytt. Gamla stadens kärna Stare Miasto är utåt sett en rekonstruktion men byggnadernas interiörer och gårdsmiljöer följer moderna standarder. Polen anslöt sig till den Europeiska unionen år 2004. Det här innebar många nya byggnadsprojekt och ett ekonomiskt uppsving för huvudstaden. Under de senaste tio åren har man låtit bygga nya platser, parker och monument i Warszawa som i sin tur lockat till sig nya investeringar.

Polin, museet över de polska judarnas historia i Warszawa. Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki. Bild Wojciech Krynski.

Polin, museet över de polska judarnas historia i Warszawa. Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki. Bild: Wojciech Krynski.

Den lokala arkitektbyrån WWAA står för intressanta exempel på ny modern arkitektur. De har bland annat planerat Sluzewski kulturcentrum i trä och ett flertal stiliga bostadsbyggnader. Warszawa är också kännt för sina höga byggnader. Cosmopolitan Twarda, som blev färdigt år 2014, är ett 160 meter högt bostadstorn ritat av den amerikanska arkitektbyrån Jahn. Daniel Libeskinds 55-våningar höga bostadstorn Zlota 44 är tänkt att stå färdigt år 2016. I Warszawa pågår också stora infrastruktur projekt. Den första metrolinjen som blev klar år 1995 utökades år 2015 med en ny linje.

Det judiska museets skulpturella aula delar byggnaden och leder besökarna till de underjordiska utställningsutrymmena. Väggarna som böjer sig åt olika håll är beklädda med sprutbetong. Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki. Bild Wojciech Krynski.

Det judiska museets skulpturella aula delar byggnaden och leder besökarna till de underjordiska utställningsutrymmena. Väggarna som böjer sig åt olika håll är beklädda med sprutbetong. Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki. Bild: Wojciech Krynski.

Museet över de polska judarnas historia i Warszawa, Polin som blev klart 2013 har uppmärksammats mycket och vunnit flera priser. Byggnaden är ett resultat av en internationell arkitekturtävling som vanns av den finska arkitektbyrån Lahdelma-Mahlamäki. Byggnaden är till det yttre en ljusreflekterande enkel glaslåda, vars huvudfasad bildar bakgrund till minnesmonumentet för ghettots hjältar. Polin är en mångfunktionell byggnad som fungerar som centrum för forskning, undervisning och främjande av den judiska kulturen och traditionen. Museets permanenta utställning är belägen i källarvåningen och presenterar den judiska kulturen i olika former från medeltid till nutid. I museet finns också utställningsutrymmen för tillfälliga utställningar, auditorium, bibliotek, restaurang och butiker. Den arkitektoniska kärnan i byggnaden är den skulpturella aulan som klyver den strama lådan på ett dramatiskt sätt och leder museibesökarna på ett mentalt plan till judendomens ursprungskälla. Ljuset leker på de mjuka väggytorna av sandfärgad sprutbetong som böljar åt olika håll. Det höga rummet för tankarna till en kanjon och ett israeliskt sandlandskap. Huvudplaneraren arkitekt Rainer Mahlamäki berättar att utrymmet symboliserar flykten från Egypten. Tävlingsjuryns arkitektrepresentant Michal Borowski liknade byggnaden vid ”en kristall genom vilken ett vattendrag gröpt fram en stig till Ghetto Heroes -monumentet”. Byggnaden vann Finlandiapriset i arkitektur som delades ut i Finland för första gången år 2014. År 2013 valde den polska arkitekturorganisationen SARP Museet över de polska judarnas historia i Warszawa till Årets byggnad och till den bästa byggnad som finansierats med offentliga medel.

Warszawas tillväxt och förbluffande snabba utveckling och förändring gör staden till ett intressant resemål. Be Archtours om en skräddarsydd resa och bekanta er med Museet över de polska judarnas historia i Warszawa och andra intressanta byggnadsprojekt i staden. Vi bygger upp programmet kring ett valbart tema som kan handla om höga byggnader, infrastruktur, bostadsbyggnader eller offentligt byggande, helt utgående från era önskemål.