Varför välja oss?

En välplanerad arkitekturexkursion kan vara en del av en marknadsstrategi. Då resan planeras gäller det att komma ihåg kunden som utgångspunkt och begripa målgruppens intressen. En gemensam upplevelse sammanför människor även inför kommande samarbetssituationer.

Resan kan vara en del av ett skolningspaket. Arkitekter och stadsplanerare upprätthåller sitt kunnande med yrkesrelaterad fortbildning. I sådana fall fokuserar man på något speciellt tema och inkluderar expertträffar. Vi arrangerar även skolningsevenemang.

De resande bekantar sig med varandra, vilket är av stor betydelse då ett sällskap med experter från många olika fält skall genomföra ett projekt tillsammans. Goda exempel är guld värda. En grupp av denna kaliber önskar träffa andra experter och se högklassiga, genomförda exempel. Palavrar utgör en del av programmet. Vi har även olika tekniker för att underlätta uppkomsten av en dialog.

Ett konsultföretag kan belöna sina anställda och förbättra gemenskapen genom att t.ex. låta ordna en veckoslutsresa och bjuda på en god middag.

Universiteten kan ordna intensiva introduktionsresor. Archtours strävar efter att erbjuda lågbudget-alternativ till t.ex. studerande.

Ifall ovannämnda fall känns viktiga för er, är det skäl att anlita Archtours. Grunden för vår verksamhet är en egen, unik innehållsproduktion. En annan fördel för kunden är enkelheten, då hela resan kan beställas och koordineras från en punkt. I de flesta fall kan vi erbjuda ett helt resepaket till ett konkurrenskraftigt pris.

Tarvitset Adobe Flash Playerin nähdäksesi tässä kuvaesityksen. Lisäksi Javascript on oltava päällä.